profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

kurwa

Kategoria: Kur

kurwa – 1. ‘kobieta lekkich obyczajów’; 2. przekleństwo, wulgaryzm; od XV w.; ogsłow. (por. czes. kurva, ros. kurva, sch. kûrva) < psłow. *kury, *kurъve, biernik *kurъvъ ‘kobieta lekkich obyczajów’ – prawdopodobnie pierwotnie była to żeńska forma od psłow. *kurъ ‘kogut’ z przyrostkiem -y ‘kura, kokoszka’; wtórnie miało oznaczać kobietę nieprzyjmującą ogólnie przyjętych zasad zachowania seksualnego; wyraz powstał na gruncie psłow.

satysfakcja100%

Kiecka

‘spódnica, sukienka’.

satysfakcja100%

Osaczyć

1. ‘otoczyć, okrążyć, uniemożliwiając wydostanie się, wpędzić kogoś w zasadzkę’; 2. o psie ‘zatrzymać zwierzynę do chwili dojścia do niej myśliwego’.

Sprawdź także
satysfakcja98%

Cham

1. ‘człowiek ordynarny, grubiański, nieokrzesany; gbur, prostak’; 2. pogardliwie ‘wieśniak’; 3. w gwarach ‘człowiek podły, nikczemny’; 4. również ‘chan tatarski’ (XVI-XVII w.).

Sprawdź także
satysfakcja90%

dzieje

Kategoria: dziać się

‘historia’

satysfakcja67%

Harmider

‘wrzawa, zgiełk, hałas, zamieszanie’.

satysfakcja69%

Hardy

1. ‘dumny, pyszny, wyniosły’; 2. ‘zuchwały, nieposłuszny, krnąbrny, arogancki’;3. też ‘ogarnięty szlachetną dumą, wspaniały, wzniosły’ (XVI w.); 4. dialektalnie też ‘kłótliwy, złośliwy; opryskliwy, arogancki, szorstki’ oraz 5. ‘nieustępliwy, zawzięty’.

Sprawdź także
satysfakcja100%

niedźwiedź

Kategoria: Miód

w stpol. (XV-XVI w.) miedźwiedź < psłow. *medvědъ ‘ts.’ utworzoneze złożenia *medu-ědъ (*medъ ‘miód’ + *ěsti ‘jeść’).

satysfakcja100%

Kuć

1. ‘obrabiać plastycznie metal’; 2. ‘okuwać metalem’; 3. ‘podkuwać’; 4. ‘rąbać, kruszyć, wyrąbywać, wykuwać coś w twardym materiale’; 5. ‘uderzać w coś, stukać’.

satysfakcja80%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z