profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja90%

Cacanka

1. ‘coś miłego, przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’.

Sprawdź także
satysfakcja100%

jarski

Kategoria: Jary

(‘składający się z jarzyn, bezmięsny’; od XX w.) oraz jarosz (‘wegetarianin’; od XIX w.) – późno utworzone neologizmy od wyrazu jary w nawiązaniu do jarzyna w znaczeniu ‘potrawa z warzyw’

satysfakcja72%

Kajać się

1. ‘przyznawać się ze skruchą do winy, żałować’; 2. stpol. też ‘spowiadać się, wyznawać grzechy’; 3. dawniej również ‘litować się; ustępować, łagodnieć’; 3. ‘bać się, wystrzegać’.

Sprawdź także
satysfakcja92%

Mać

Dawniej ‘matka’.

satysfakcja84%

uczeń

Kategoria: Uczyć

w stpol. miały postać uczennik / uczenik ‘uczeń’, ‘uczony’

satysfakcja87%

gzić się

Kategoria: Giez

1. ‘biegać z bólu od ukąszenia owadów’; 2. ‘niespokojnym zachowaniem ujawniać popęd płciowy, zaspokajać popęd płciowy’; od XVI w.; dialektalne też w formie gździć się.

satysfakcja100%

aniż(e)

Kategoria: Ani

‘ani nawet, ani też, i nie, ani nie’; rozszerzenie ani o kolejną partykułę- że

satysfakcja100%

onegdaj

Kategoria: On, Ona, Ono

1. ‘dawniej niż wczoraj, kiedyś’; 2. onegda ‘niedawno, w tych dniach’ (XV w.); ogsłow. < psłow. *onъgъda / *onъgъdy ‘w tamtym czasie, dawniej ’utworzone od zaimka *onъ ‘ten dalszy, tamten’

satysfakcja92%

Śniadanie

‘posiłek poranny’.

satysfakcja100%

harcerz

Kategoria: Harce

1. ‘członek polskiej organizacji skautowskiej (harcerstwa)’ (XX w.); 2. dawniej ‘żołnierz lekkozbrojny potykający się z wrogiem w pojedynkę przed bitwą, harcownik’; od XV w.; pochodzi od stczes. harcieř ‘harcownik’, czes. przestarzałe harciř ‘pionier, skaut’ < niem. Hartschier, Hertschier < wł. arciere ‘łucznik’; w XVI w. również w formie arcerz

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z