profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

Pośladek

1. ‘tylna część ciała, tyłek’; 2. dawniej ‘tył, część najbardziej oddalona od przodu’; stpol.: 3. ‘potomek, następca’ oraz 4. ‘ostatnia część, reszta’.

Sprawdź także
satysfakcja100%

martwić

Kategoria: Martwy

1. ‘wyrządzać przykrość, powodować smutek, zmartwienie’; 2. ‘kłopotać, nękać, niepokoić, smucić’; 3. dawniej ‘sprawiać, że coś drętwieje’,‘umartwiać’; 4. stpol. (XV-XVI w.) ‘czynić martwym, uśmiercać’; od XV w.; w XVI stuleciu również w formie miartwić; ogsłow. (por. czes. mrtvit ‘czynić martwym’, ros. mertviť ‘pozbawiać życia, gubić’, słoweń. mrtviti ‘czynić martwym, osłabiać) < psłow. *mŕtviti ‘czynić martwym, powodować zdrętwienie’– czasownik odprzymiotnikowy od psłow. *mŕtvъ

satysfakcja100%

Ład

‘harmonia, uporządkowanie, porządek’.

Sprawdź także
satysfakcja100%

Jutro

1. ‘dzień następujący po dzisiejszym’; 2. stpol. sporadycznie ‘początek dnia, ranek’ (por. też stpol. za jutra, z jutra ‘z rana’ (XV w.)); 3. przysłówek ‘w dniu następującym po dzisiejszym’; 4. przenośnie ‘przyszłość’.

satysfakcja100%

Łajdak

‘człowiek niegodziwy, łotr, drań’.

Sprawdź także
satysfakcja82%

ziomek

Kategoria: Ziemia

‘rodak, krajanin’; wyraz utworzony z prapostaci *zemъkъ ‘ts.’; w stpol. (XV w.) występował w postaci ziemek.

satysfakcja100%

Narty

1. ‘specjalnie przygotowane deski służące do poruszania się po śniegu’ (od XVI w.); 2. wcześniej (XV w.) ‘przyszwy trzewików lub rzemienie, którymi przywiązywano obuwie do nóg’.

satysfakcja91%

Śniadanie

‘posiłek poranny’.

satysfakcja100%

niedźwiedź

Kategoria: Miód

w stpol. (XV-XVI w.) miedźwiedź < psłow. *medvědъ ‘ts.’ utworzoneze złożenia *medu-ědъ (*medъ ‘miód’ + *ěsti ‘jeść’).

satysfakcja61%

przysłówek

Kategoria: Słowo

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z