profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

zadupie

Kategoria: Dupa

wyraz utworzony od wyrażenia przyimkowego za dupą.

satysfakcja100%

myśliwy

Kategoria: myśleć

1. ‘ten kto poluje na zwierzynę, łowca’; 2. w funkcji przymiotnika ‘rozmiłowany w łowiectwie, zajmujący się łowiectwem’ (XVI w.); od XVI w.; wyraz powstał z przymiotnika użytego w funkcji rzeczownika – pierwotnie w stpol. w XV w. forma myśliwy ‘myślący, rozmyślający o czymś, skupiony, uważny’ pochodząca od psłow. *mysliti; rozwój znaczenia: ‘myślący, rozmyślający, rozumny’ > ‘łowca’ (ze względu na to, że łowiectwo uważano za zajęcie wymagające przemyślności, rozumu)

Sprawdź także
satysfakcja86%

ziomek

Kategoria: Ziemia

‘rodak, krajanin’; wyraz utworzony z prapostaci *zemъkъ ‘ts.’; w stpol. (XV w.) występował w postaci ziemek.

satysfakcja93%

Dowcip

1. ‘żart, kawał, anegdota’; 2. ‘zdolność spostrzegania śmiesznych cech, zjawisk i przedstawiania ich w zabawny sposób’; 3. dawniej ‘bystrość, inteligencja, polot’.

Sprawdź także
satysfakcja91%

puszcza

Kategoria: Pusty

1. ‘pierwotnie las’; 2. ‘większy kompleks leśny’; 3. dawniej ‘las, bór’; 4. stpol. też ‘pustynia’; od XIV w.; utworzone od psłow. *pušča (< *pust-ja) ‘to, co jest puste, pusty, niezamieszkany teren, pustkowie’ pochodzącego od przymiotnika *pustъ; por. też stczes. púščě / púšč ‘pustynia; pustkowie’ (dziś czes. poušť) ‘pustynia; pustkowie’ oraz słoweń. púšča ‘opuszczone, nieuprawne pole’

satysfakcja71%

przysłówek

Kategoria: Słowo

satysfakcja68%

czasownik

Kategoria: czasowy

satysfakcja79%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

satysfakcja100%

omieszkać

Kategoria: mieszkać

1. ‘nie stawić się gdzieś, opuścić coś’; 2. stpol. też omiaszkać, omięszkać ‘zaniedbać; odwlekać, opóźnić’; 3. z przeczeniem nie omieszkać ‘nie zaniedbać sposobności zrobienia czegoś’

satysfakcja100%

Narty

1. ‘specjalnie przygotowane deski służące do poruszania się po śniegu’ (od XVI w.); 2. wcześniej (XV w.) ‘przyszwy trzewików lub rzemienie, którymi przywiązywano obuwie do nóg’.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z