profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja94%

Śniadanie

‘posiłek poranny’.

satysfakcja82%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

satysfakcja92%

Nieszpory

‘nabożeństwo wieczorne’.

satysfakcja100%

Mać

Dawniej ‘matka’.

satysfakcja100%

Kłonić

1. ‘pochylać, nachylać’; 2. stpol. ‘nakłaniać, przekonywać’.

satysfakcja86%

rejestracja

Kategoria: Rejestr

satysfakcja58%

tabliczka

Kategoria: Tablica

zdrobnienie

satysfakcja100%

Mucha

1. ‘owad Musca domestica’; 2. gwarowo też o innych owadach.

Sprawdź także
satysfakcja100%

podróżny

Kategoria: podróż

satysfakcja100%

ziomek

Kategoria: Ziemia

‘rodak, krajanin’; wyraz utworzony z prapostaci *zemъkъ ‘ts.’; w stpol. (XV w.) występował w postaci ziemek.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z