profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja91%

kłódka

Kategoria: Kłoda

‘rodzaj przenośnego zamka, spinającego skoble’; od XIV w.; w stpol. też w postaci kłótka; płnsłow. < psłow. *koldъka – zdrobnienie od psłow. *kolda; pierwotnie ‘mała kłoda, klocek’ > ‘mała kłoda służąca jako zapora, zasuwa do zamykania czegoś’.

satysfakcja82%

Niech, niechaj

1. Partykuła będąca częścią trybu rozkazującego w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej; 2. partykuła życząca ‘oby’.

satysfakcja86%

marnotrawny

Kategoria: marnotrawić

satysfakcja73%

Dupa

1. ‘pośladki, tyłek’; 2. słowo często używane w charakterze wulgaryzmu.

Sprawdź także
satysfakcja100%

łupież

Kategoria: Łupić

1. ‘łuszczenie się powierzchownych warstw naskórka, płatki łuszczącego się naskórka’; 2. stpol. (XV w.) ‘zdarta skóra zwierzęca wraz z włosem’; 3. ‘grabież, rabunek; zdobycz wojenna, łup’; od XVI w.; ogsłow. < psłow. *lupežь ‘obdzieranie, łupienie, grabienie’ – nazwa czynności od psłow. czasownika *lupiti

satysfakcja90%

Niwecz

‘do szczętu, całkiem, zupełnie’.

Sprawdź także
satysfakcja100%

pólko

Kategoria: Pole

zdrobnienie

satysfakcja100%

żółty

Kategoria: Żółć

‘mający barwę owocu cytryny, jaskrów, żółtka itp.’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *žľtъ ‘żółty’ pochodzącego od pie. *ģhel- (wyraz ten oznaczał m.in. różne jasne barwy, zwłaszcza żółtą i zieloną)

satysfakcja100%

walny

Kategoria: Walić

1. ‘istotny, ważny, wielki; ogólny, powszechny’; 2. ‘mający wielkie znaczenie, decydujący, rozstrzygający’; 3. dawniej (XVI w.) ‘dzielny, tęgi’; od XIV w.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z