profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

Kiecka

‘spódnica, sukienka’.

satysfakcja82%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

satysfakcja90%

puszcza

Kategoria: Pusty

1. ‘pierwotnie las’; 2. ‘większy kompleks leśny’; 3. dawniej ‘las, bór’; 4. stpol. też ‘pustynia’; od XIV w.; utworzone od psłow. *pušča (< *pust-ja) ‘to, co jest puste, pusty, niezamieszkany teren, pustkowie’ pochodzącego od przymiotnika *pustъ; por. też stczes. púščě / púšč ‘pustynia; pustkowie’ (dziś czes. poušť) ‘pustynia; pustkowie’ oraz słoweń. púšča ‘opuszczone, nieuprawne pole’

satysfakcja71%

Hardy

1. ‘dumny, pyszny, wyniosły’; 2. ‘zuchwały, nieposłuszny, krnąbrny, arogancki’;3. też ‘ogarnięty szlachetną dumą, wspaniały, wzniosły’ (XVI w.); 4. dialektalnie też ‘kłótliwy, złośliwy; opryskliwy, arogancki, szorstki’ oraz 5. ‘nieustępliwy, zawzięty’.

Sprawdź także
satysfakcja80%

marnotrawny

Kategoria: marnotrawić

satysfakcja73%

przysłówek

Kategoria: Słowo

satysfakcja83%

gawiedź

Kategoria: Gawędzić

1. ‘pospólstwo, hałastra, motłoch’; 2. dawniej ‘tłum’; od XVI w.; ogsłow. (np. czes. havĕt ‘drobne zwierzęta, dzieci; drób’, ros. dialektalne gaveď ‘coś ohydnego, wstrętnego; żaby, jaszczurki’) < psłow. *gavĕdь ‘coś budzącego wstręt, obrzydzenie’ > ‘duża ilość czegoś drobnego, zwłaszcza robactwa, owadów’– pochodzi od czasownika *gaviti ‘czynić szpetnym, wywoływać odrazę, wstręt’; w znaczeniu ‘pospólstwo, motłoch’ powstało od skojarzenia ze znaczeniem‘duża ilość robactwa, owadów’

satysfakcja69%

Dupa

1. ‘pośladki, tyłek’; 2. słowo często używane w charakterze wulgaryzmu.

Sprawdź także
satysfakcja100%

Gruda

1. ‘bryła, kawałek (np. ziemi)’; 2. ‘zmarznięta ziemia’; 3. stpol. (XV w.) ‘żwir, teren żwirowaty’; 4. ‘bryła soli’ (XVI w.).

Sprawdź także
satysfakcja100%

podchmielić sobie

Kategoria: Chmiel

‘upić się’; od XVI w.

Sprawdź także
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z