profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200

Słownik skierowany jest nie tylko dla uczniów, ale też do szerszego grona osób, które są zainteresowane pochodzeniem i historią wyrazów. Celem publikacji jest ukazanie podstawowego zasobu słownictwa współczesnej polszczyzny, w tym również niektórych form potocznych.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

gromnica

Kategoria: grom

1. ‘świeca poświęcona, zapalana przy umierającym orazw czasie burzy’; 2. stpol. ‘święto Matki Bożej Gromnicznej’; od XV w.;podstawą dawny przymiotnik gromny ‘odnoszący się do gromu, pioruna’; dialektalnie też w postaci gromica

satysfakcja100%

autorament

Kategoria: Autor

1. początkowo jako termin wojskowy ‘zaciąg wojska’, ‘sposób zaciągu, organizacji i uzbrojenia wojska’ (w tym znaczeniu używany w odniesieniu do realiów historycznych); 2. w pol. ogólnej w znaczeniu abstrakcyjnym‘typ, rodzaj, moda, gatunek, pokrój’; 3. współcześnie tendencja do zawężania znaczenia do sytuacji negatywnych; od XVI w.; zapożyczenie z łac. auctoramentum ‘obowiązek służby, powinność, kontrakt żołnierski’; do XVIII w. słowo występowało także w postaci auktorament

satysfakcja88%

jutrznia

Kategoria: Jutro

1. ‘modlitwa odprawiana przed wschodem słońca’; 2. stpol. (od XIV w.) ‘poranek, czas ranny’; 3. ‘część brewiarza odmawiana o świcie’; podstawą psłow. przymiotnik *utrьnъ ‘poranny’

satysfakcja100%

Nieszpory

‘nabożeństwo wieczorne’.

satysfakcja100%

Nasz

Zaimek dzierżawczy ‘należący do nas’.

satysfakcja84%

Filiżanka

‘małe naczynie do picia kawy lub herbaty’.

satysfakcja100%

butny

Kategoria: Buta

‘zarozumiały, pewny siebie’.

satysfakcja80%

panoszyć się

Kategoria: Pan

1. ‘wynosić się nad innych, chcieć panować, przewodzić’; 2. ‘wzbogacać się’ (od XVI w.); 3. dawniej panoszyć ‘wzbogacać; dawać większą władzę, dodawać wartości, znaczenia’; jest to czasownik odrzeczownikowy utworzony od stpol. panosza ‘niższy szlachcic, zależny od możniejszej szlachty; sługa, pachołek’ pochodzącego od wyrazu pan; pierwotnie ‘zachowywać się jak panosza’

satysfakcja92%

Śniadanie

‘posiłek poranny’.

satysfakcja100%

orędzie

Kategoria: Orędować

1. ‘uroczyste oświadczenie, oznajmienie, odezwa, apel’; 2. stpol. ‘wiadomość przesłana przez posła, uroczyste oświadczenie’; 3. ‘posłowanie, misja poselska’; od XIV w.; ogsłow. (por. stczes. orudie / orodie ‘narzędzia; naczynie; wyposażenie, sprzęty’, ros. orudie ‘narzędzie; działo’) < psłow. *o(b)rędьje ‘potrzebne narzędzia, przyrządy, instrumenty, naczynia’; ‘to, co służy do doglądania czegoś, kierowania czymś’ – rzeczownik zbiorowy od psłow. *o(b)rędъ / *o(b)ręda ‘doglądanie czegoś,...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z