profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja95%

Śniadanie

‘posiłek poranny’.

satysfakcja86%

Filiżanka

‘małe naczynie do picia kawy lub herbaty’.

satysfakcja100%

kapuśniak

Kategoria: Kapusta

1. ‘zupa z kapusty’; 2. ‘drobny deszcz, mżawka’; 3. gwarowo pierwotnie ‘deszcz padający w okresie sadzenia kapusty’; rozwój formy: kapustniak> kapuśćniak > kapuśniak

Sprawdź także
satysfakcja86%

chełpić się

Kategoria: Chlubić się

ogsłow. (ros. chołpitь (o wietrze) ‘cicho dąć, wiać’, sch. hűpnuti‘zrobić hałas, rumor, łoskot’, słoweń. hôlbati ‘wygryzać’, holbotáti ‘gryźć głośno’)< psłow. *chъlp- – odpowiada znaczeniowo i formalnie wyrazom chluba, chlubić; pierwotnie wyraz dźwiękonaśladowczy stosowany dla odgłosu przyburzeniu się (np. wody); pokrewny z lit. skalbti ‘prać bieliznę, okładać, bić’ oraz skélbti ‘głosić’; w XV-XVIII w. częste chełpa ‘chluba, chełpienie się, pycha’,w XV w. też chełbić się, a w XV-XVIII w....

Sprawdź także
satysfakcja82%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

satysfakcja100%

Mać

Dawniej ‘matka’.

satysfakcja67%

Karczma

‘gospoda, oberża, zajazd’.

Sprawdź także
satysfakcja92%

Nieszpory

‘nabożeństwo wieczorne’.

satysfakcja100%

Kłonić

1. ‘pochylać, nachylać’; 2. stpol. ‘nakłaniać, przekonywać’.

satysfakcja97%

Cham

1. ‘człowiek ordynarny, grubiański, nieokrzesany; gbur, prostak’; 2. pogardliwie ‘wieśniak’; 3. w gwarach ‘człowiek podły, nikczemny’; 4. również ‘chan tatarski’ (XVI-XVII w.).

Sprawdź także
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z