profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

Niemy

1. ‘niemówiący, niemający zdolności mówienia’; 2. stpol. ‘taki, którego nie godzi się nazywać, wymieniać’.

Sprawdź także
satysfakcja89%

Nieszpory

‘nabożeństwo wieczorne’.

satysfakcja80%

Auto

‘pojazd poruszany własnym silnikiem benzynowym, spalinowym lub elektrycznym; samochód’.

satysfakcja90%

Urlop

‘ustawowo zagwarantowana płatna lub niepłatna przerwa w wykonywaniu pracy’.

Sprawdź także
satysfakcja90%

na odlew

Kategoria: Lewy

1. przysłówek ‘o uderzeniu, ruchu ręką; z rozmachem, gwałtownie’;2. dawniej też ‘z lewej, od lewej strony’; 3. dawniej (od XV w.) odlew ‘od lewej strony’ utworzony od wyrażenia od lewa.

satysfakcja70%

Filiżanka

‘małe naczynie do picia kawy lub herbaty’.

satysfakcja94%

Dowcip

1. ‘żart, kawał, anegdota’; 2. ‘zdolność spostrzegania śmiesznych cech, zjawisk i przedstawiania ich w zabawny sposób’; 3. dawniej ‘bystrość, inteligencja, polot’.

Sprawdź także
satysfakcja84%

przeciwko

Kategoria: Przeciw

od XV w.

satysfakcja79%

gawiedź

Kategoria: Gawędzić

1. ‘pospólstwo, hałastra, motłoch’; 2. dawniej ‘tłum’; od XVI w.; ogsłow. (np. czes. havĕt ‘drobne zwierzęta, dzieci; drób’, ros. dialektalne gaveď ‘coś ohydnego, wstrętnego; żaby, jaszczurki’) < psłow. *gavĕdь ‘coś budzącego wstręt, obrzydzenie’ > ‘duża ilość czegoś drobnego, zwłaszcza robactwa, owadów’– pochodzi od czasownika *gaviti ‘czynić szpetnym, wywoływać odrazę, wstręt’; w znaczeniu ‘pospólstwo, motłoch’ powstało od skojarzenia ze znaczeniem‘duża ilość robactwa, owadów’

satysfakcja100%

omieszkać

Kategoria: mieszkać

1. ‘nie stawić się gdzieś, opuścić coś’; 2. stpol. też omiaszkać, omięszkać ‘zaniedbać; odwlekać, opóźnić’; 3. z przeczeniem nie omieszkać ‘nie zaniedbać sposobności zrobienia czegoś’

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z