profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja100%

manić

Kategoria: Machać

1. ‘zwodzić, wyprowadzać w pole, oszukiwać, okpiwać’; 2. ‘łudzić’; ~ się: 3. ‘łudzić się’ i 4. ‘krępować się’; od XIX w.; ogsłow. < psłow. *maniti ‘wabić, mamić’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. rzeczownika *manъ ‘wabienie, mamienie’ utworzonego od psłow. *mati > *majati; prawdopodobnie wyraz pol. jest późny – zapożyczony za pośrednictwem ukr. manýty

Sprawdź także
satysfakcja78%

Kilka

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

satysfakcja79%

kłódka

Kategoria: Kłoda

‘rodzaj przenośnego zamka, spinającego skoble’; od XIV w.; w stpol. też w postaci kłótka; płnsłow. < psłow. *koldъka – zdrobnienie od psłow. *kolda; pierwotnie ‘mała kłoda, klocek’ > ‘mała kłoda służąca jako zapora, zasuwa do zamykania czegoś’.

satysfakcja100%

posolić

Kategoria: solić

czasownik przedrostkowy

satysfakcja90%

listopad

Kategoria: List

1. ‘jedenasty miesiąc roku’; 2. stpol. też ‘październik’; od XV w.; słow. postać *listopadъ ‘opadanie liści jesienią; okres opadania liści’ utworzona ze złożenia *listъ + *padъ – rzeczownika odczasownikowego od psłow. *pasti (patrz PAŚĆ)

satysfakcja100%

Luty

1. ‘drugi miesiąc roku’; 2. stpol. (XV w.) też ‘styczeń’.

Sprawdź także
satysfakcja96%

Cham

1. ‘człowiek ordynarny, grubiański, nieokrzesany; gbur, prostak’; 2. pogardliwie ‘wieśniak’; 3. w gwarach ‘człowiek podły, nikczemny’; 4. również ‘chan tatarski’ (XVI-XVII w.).

Sprawdź także
satysfakcja95%

Idiota

1. ‘głupiec, prostak, nieuk’; 2. w medycynie ‘człowiek upośledzony umysłowo’ (od XIX w.); 3. rzadko ‘kompletny głupiec’.

Sprawdź także
satysfakcja89%

Nieszpory

‘nabożeństwo wieczorne’.

satysfakcja88%

rejestracja

Kategoria: Rejestr

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z