profil

Szyk wyrazów w zdaniu głównym (Satzgliedstellung)

drukuj
satysfakcja 74 % 83 głosów

Wyróżniamy:

• szyk prosty wyrazów – podmiot występuje przed orzeczeniem

podmiot + orzeczenie + .....

Claudia hört gern Musik.
Wir fahren oft aufs Land.fahre

• szyk przestawny wyrazów – podmiot występuje po orzeczeniu, na pierwszym miejscu znajduje się część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić

określenia + orzeczenie + podmiot + .....

Heute fahren wir mit dem Zug.
Mit meinem Freund ich aufs Land.

Miejsce dopełnień w zdaniu

• jeżeli dopełnienie w celowniku i bierniku występuje w formie rzeczownika to, dopełnienie dalsze stoi przed bliższym

Miejsce dopełnień w zdaniu w języku niemieckim

• jeżeli jedno z dopełnień występuje w formie zaimka osobowego, to stoi ono przed dopełnieniem w formie rzeczownika

Miejsce dopełnień w zdaniu w języku niemieckim

lub

Miejsce dopełnień w zdaniu w języku niemieckim

• jeżeli oba dopełnienia występują w formie zaimków osobowych, to dopełnienie w bierniku stoi przed dopełnieniem w celowniku

Miejsce dopełnień w zdaniu w języku niemieckim

Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu

• po orzeczeniu

Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu w języku niemieckim

• po podmiocie w formie zaimka osobowego

Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu w języku niemieckim

• po dopełnieniu w formie zaimka osobowego

Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu w języku niemieckim

Miejsce okolicznika w zdaniu
Najczęściej okoliczniki występują w następującej kolejności

Miejsce okolicznika w zdaniu w języku niemieckim

Porównanie

W języku polskim orzeczenie nie ma stałego miejsca w zdaniu, natomiast w języku niemieckim odmienna część orzeczenia znajduje się zawsze na drugim miejscu.
Druga nieodmienna część orzeczenia stoi na końcu zdania i tworzy z pierwszą tzw. klamrę zdaniową:
Sie kauft ein Buch.
Sie kauft heute ein.
Sie möchte heute einkaufen.
Sie hat gestern eingekauft.

Przydatne hasło? Tak Nie