profil

Gnać

drukuj
satysfakcja b/d

‘pędzić, gonić, ścigać, mknąć’; od XIV w.; ogsłow. (por. np. ros. gnať,ukr. hnaty) < psłow. *gъnati ‘pędzić przed sobą, zmuszać do posuwania się do przodu; ścigać, gonić kogoś’

satysfakcja b/d

pognać

czasownik przedrostkowy

satysfakcja b/d

przegnać

czasownik przedrostkowy

satysfakcja b/d

przygnać

czasownik przedrostkowy

satysfakcja b/d

wygnać

czasownik przedrostkowy

Przydatne hasło? Tak Nie