profil

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym (1) (Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel (1))

drukuj
satysfakcja 30 % 17 głosów

Singular Plural
m n f
N. der rote Pulli das rote Hemd die rote Mütze die roten Pullis
A. den roten Pulli das rote Hemd die rote Mütze die roten Pullis
D. dem roten Pulli dem roten Hemd der roten Mütze den roten Pullis
G. des roten Pullis des roten Hemdes der roten Mütze der roten Pullis

Jeżeli rodzajnik sygnalizuje przypadek, to przymiotnik otrzymuje końcówkę słabą -en oprócz mianownika liczby pojedynczej wszystkich rodzajów i biernika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego i nijakiego, gdzie przymiotnik przybiera końcówkę słabą -e:
Das blaue Kleid gefällt mir sehr.
Er hat dem armen Jungen geholfen.
Sie hat den reichen Mann aus Liebe geheiratet.
Max ist letztens mit der eleganten Frau zur Arbeit gefahren.
Martha und Nico haben die schönen Fotos in München gemacht.

Schemat końcówek

Singular Plural
m n f
N. -e -e -e -en
A. -en -e -e -en
D. -en -en -en -en
G. -en -en -en -en

Według deklinacji typu 1 odmieniamy przymiotniki:

• po zaimkach, które mają zawsze końcówki sygnalizujące rodzaj dieser, jeder, jener, mancher, welcher, derjenige, derselbe oraz alle, beide, sämtliche, irgendwelche (tylko w l.mn.)
Unter diesem dicken Baum haben wir ein Picknick gemacht.
Alle modernen Bilder hat sie sich genau angesehen.

• w roli liczebników porządkowych
Heute ist der fünfte Mai.
Erik hat am dritten Dezember Geburtstag.

Ważne

W języku niemieckim możemy rozpoznać dany przypadek po rodzajniku określonym lub po przymiotniku (mocna deklinacja/typ 2). Dany przypadek możemy podkreślić w zdaniu tylko raz. O końcówce przymiotnika decyduje rodzajnik lub zastępujący go zaimek.

Przydatne hasło? Tak Nie