profil

Drugi postulat Bohra

drukuj
satysfakcja 68 % 146 głosów

Elektron może emitować lub pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko podczas przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana lub pochłaniana w postaci kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach:

Em - En = h ⋅ f,

gdzie Em i En to energie elektronu na m-tej orbicie i na n-tej.

Na skutek przejścia elektronu między różnymi orbitami z atomu są wysyłane (lub pochłaniane) kwanty promieniowania (fotony) o różnej energii. Częstotliwość fali elektromagnetycznej związanej z tymi fotonami ma wartość odpowiadającą energii fotonów.

Przejścia elektronu pomiędzy powłokami

Z teorii Bohra wynikają następujące wyrażenia na promień n-tej orbity oraz prędkość i energię elektronu znajdującego się na n-tej orbicie atomu wodoropodobnego:

Promień, prędkość i energia elektronu

gdzie Z – liczba atomowa danego atomu, e – ładunek elektronu, m – masa elektronu, ε0 – przenikalność dielektryczną próżni, h – stała Plancka, n – numerem orbity.

Przydatne hasło? Tak Nie


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.