profil

Prawo załamania światła

drukuj
satysfakcja 46 % 207 głosów

Gdy światło przechodzi z ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n1 do ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n2, to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania światła w obu ośrodkach, zgodnie ze wzorem

Prawo załamania światła wzór

w którym n2/1 oznacza współczynnik załamania drugiego ośrodka względem pierwszego.

Prawo załamania światła

Przydatne hasło? Tak Nie