profil

Rzuty – ruchy pod wpływem siły przyciągania ziemskiego

drukuj
satysfakcja 58 % 26 głosów

Rzut pionowy
Warunki początkowe: prędkość początkowa v0 skierowana pionowo do góry.
Rzut pionowy
Rzut pionowy składa się z dwóch ruchów następujących po sobie. Są to:
 1. Ruch jednostajnie opóźniony w górę z opóźnieniem g: ciało w czasie wznoszenia
  Wzór na czas wznoszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym
  osiągnie wysokość
  Wysokość maksymalna ciała w ruchu jednostajnie opóźnionym pionowym
 2. Ruch jednostajnie przyspieszony w dół z przyspieszeniem g: ciało w czasie opadania
  Wzór na czas opadania w ruchu jednostajnie przyspieszonym
  zwiększa prędkość od zera do wartości, jaką nadano mu w chwili wyrzucenia.
Rzut poziomy
Warunki początkowe: ciało jest wyrzucone z wysokości h z prędkością  v0x w kierunku poziomym.
Rzut poziomy
Rzut poziomy składa się z dwóch ruchów, które odbywają się równocześnie. Są to:
 1. Ruch jednostajny prostoliniowy w kierunku poziomym ze stałą prędkością vx.
 2. Ruch jednostajnie przyspieszony w kierunku pionowym z prędkością początkową równą zeru i przyspieszeniem g.
  Wysokość i czas w rzucie poziomym
  W tym czasie ciało przebędzie w ruchu jednostajnym w kierunku poziomym drogę, którą nazywamy zasięgiem:
  Zasięg rzutu poziomego
Rzut ukośny
Warunki początkowe: ciało jest wyrzucone z prędkością v0 tworzącą kąt α z kierunkiem poziomym.
Rzut ukośny
Torem ruchu jest parabola o ramionach zwróconych w dół, opisana funkcją:
Tor ruchu ukośnego
Rzut ukośny składa się z zachodzących równocześnie dwóch ruchów. Są to:
 1. Ruch jednostajny prostoliniowy w kierunku poziomym z prędkością v0x = v0 ⋅ cosα.
 2. Ruch jednostajnie opóźniony z prędkością początkową w kierunku pionowym do góry v0y = v0 ⋅ sinα aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości oraz swobodny spadek od chwili osiągnięcia maksymalnej wysokości.
Czas wznoszenia:
Wzór na czas wznoszenia w rzucie ukośnym
Maksymalna wysokość:
wzór na maksymalną wysokość w rzucie ukośnym
Zasięg:
Wzór na zasięg w rzucie ukośnym
Przydatne hasło? Tak Nie