profil

Prawo powszechnego ciążenia

drukuj
satysfakcja 68 % 110 głosów

Źródłem siły przyciągania grawitacyjnego jest masa. Każde dwa ciała o masach M i m znajdujące się w odległości r przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji F, której wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi:

Prawo powszechnego ciążenia

Obydwie siły działające na każde z dwóch ciał mają taką samą wartość i kierunek, lecz przeciwne zwroty. Ziemia przyciąga Słońce siłą o takiej samej wartości jak siła, z jaką Słońce przyciąga Ziemię. Skutek działania tych sił na Słońce i Ziemię jest inny ze względu na ogromną masę Słońca w porównaniu z masą Ziemi.

Przydatne hasło? Tak Nie