profil

Siła dośrodkowa

drukuj
satysfakcja 64 % 237 głosów

Jest to siła, która jest przyczyną przyspieszenia dośrodkowego. Powoduje ona zakrzywienie toru nie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę środka krzywizny .W ruchu po okręgu siła dośrodkowa leży wzdłuż promienia okręgu i jest zwrócona do środka okręgu, a jej wartość zgodnie z II zasadą dynamiki wyraża się wzorem:

Wzór na siłę dośrodkową

Przydatne hasło? Tak Nie