profil

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

drukuj
satysfakcja 40 % 141 głosów

Droga w tym ruchu rośnie wraz z upływem czasu zgodnie ze wzorem:

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Jest to równanie paraboli y = ax2 + bx + c, w którym c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik przy t2) i przechodzącą przez początek układu współrzędnych (dla t = 0 mamy s = 0).

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wykres pokazuje, że droga przebyta w dowolnej sekundzie jest większa od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie. Jest to cecha ruchu przyspieszonego.

Przydatne hasło? Tak Nie