profil

Składnia

drukuj
satysfakcja 55 % 101 głosów

To dział gramatyki zajmujący się budową wszelkiego rodzaju wypowiedzeń (najczęściej zdań). Bada poszczególne elementy zdania, związki między nimi oraz sposoby łączenia ich w logiczną całość.

satysfakcja 68% 1296 głosów

Wypowiedzenie, zdanie i jego rodzaje

Nie wystarczy wymienić kilka wyrazów, by powstało zdanie czy wypowiedzenie. Kasia czytać bajka siostrze młodsza. By powstało wypowiedzenie, czyli komunikat zawierający pewną treść, informację, należy wyrazy wchodzące w jego skład odpowiednio połączyć. Kasia czyta bajkę młodszej siostrze. Wypowiedzenia możemy podzielić na: • zdania – czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie (utworzone przez osobową formę czasownika); Nauczyciel prowadzi lekcję. Słucham. Wczoraj bolała...

satysfakcja 61% 1152 głosów

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe

Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego. • zdania oznajmujące – wyrażają sądy i opinie, może się to odbywać na dwa sposoby: – twierdzący ; Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września. Rozpoczęcie roku szkolnego pierwszego września. Wakacje kończą się w sierpniu. Koniec wakacji w sierpniu. – przeczący ; Nie było nikogo w domu. Nikt nie musi tego słuchać. Żaden klient tego nie kupi. Ani jeden człowiek nie...

satysfakcja 61% 762 głosów

Części zdania i ich funkcja

Określając części zdania, dokonujemy tzw. analizy logicznej. Wyróżniamy pięć części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik. Każdy z tych elementów zdania odgrywa inną rolę. Jak najłatwiej zorientować się, z czym mamy do czynienia? Przede wszystkim musisz zapamiętać, jakie części mowy wyrażają daną część zdania i na jakie pytanie odpowiadają. Analiza składniowa wiąże się więc z rozbiorem gramatycznym. Podstawowymi częściami zdania są podmiot i orzeczenie,...

satysfakcja 37% 212 głosów

Zdania i wypowiedzenia złożone

Zdania i wypowiedzenia złożone, czyli takie, które zawierają dwa lub więcej orzeczeń, możemy podzielić na dwie grupy, biorąc pod uwagę relacje zachodzące między zdaniami (wypowiedzeniami) składowymi.

satysfakcja 61% 662 głosów

Imiesłowowe równoważniki zdań

Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc     uzupełniwszy stojąc     wysławszy patrząc    zrobiwszy • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi                       (uzupełniwszy) braki w zeszycie (stojąc) obok szafy                         (wysławszy) w pośpiechu paczkę (patrząc) obojętnie na wystawy        (zrobiwszy) porządek w biurku sklepów Zastępuje on zdanie podrzędne...

satysfakcja 76% 189 głosów

Interpunkcja w zdaniach wielokrotnie złożonych

Zdania wielokrotnie złożone składają się z wielu zdań i dlatego muszą być od siebie oddzielone. Rodzi się tylko pytanie, jak je oddzielić? • Z pewnością trzeba oddzielić od siebie orzeczenia . Można to zrobić za pomocą przecinka lub odpowiedniego spójnika. Dziś wcześnie wstałam, zjadłam śniadanie i posprzątałam cały dom. Poszłam do kina, obejrzałam film, wróciłam do domu. Zadzwoniłam do kolegi, zaprosiłam go na obiad, ale potem zmieniałam zdanie i zaproponowałam wyjście na basen lub...

satysfakcja 29% 131 głosów

Mowa zależna i niezależna

Bardzo często zdarza się, że chcemy przywołać cudzą wypowiedź. Taka konieczność może zaistnieć w zwyczajnej rozmowie, gdy chcemy poinformować kogoś, o czym dyskutowaliśmy z kimś innym. Mamy do dyspozycji aż dwie możliwości. W opracowaniach lektur szkolnych możesz spotkać się z jeszcze jedną kategorią – mową pozornie zależną.

Przydatne hasło? Tak Nie