profil

Bezokolicznik

drukuj
satysfakcja 71 % 2263 głosów

Bezokolicznik – to także nieodmienna forma czasownika, jest to tzw. słownikowa postać czasownika, wyraża czynność lub stan, ale nie wskazuje ani na osobę, ani na liczbę, czas, tryb czy stronę, może mieć różne zakończenie:

pisać, robić, malować, żyć
-c biec, móc, tłuc, ulec
-ść pleść, nieść, napaść, jeść
-źć wywieźć, znaleźć, ugryźć, wyleźć
Przydatne hasło? Tak Nie