profil

Rodzaj czasownika

drukuj
satysfakcja 62 % 2337 głosów

Rodzaj czasownika zależy od rodzaju sprawcy czynności lub tego, kogo dana czynność lub stan dotyczą:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki rodzaj
męskoosobowy
rodzaj
niemęskoosobowy
osoba osoba dziecko tylko osoby płci męskiej
(nie dzieci)
pozostałe osoby, czyli
kobiety, dzieci, oprócz
tego rośliny, zwierzęta,
przedmioty
przedmiot przedmiot przedmiot
roślina roślina roślina
zwierzę zwierzę zwierzę

W liczbie pojedynczej występują trzy rodzaje, w liczbie mnogiej tylko dwa:
będziesz czytał – rodzaj męski
namalowałam – rodzaj żeński
rosło – rodzaj nijaki
przybyli – rodzaj męskoosobowy
tańczyłyście – rodzaj niemęskoosobowy

Rodzaj czasownika można określić tylko w czasie przeszłym, przyszłym złożonym i trybie przypuszczającym:
myślał – r. męski
wyjechaliśmy – r. męskoosobowy
będę pisała – r. żeński
będą zainteresowane – r. niemęskoosobowy
przyszłoby – r. nijaki
przestalibyście – r. męskoosobowy
Czas teraźniejszy czy przyszły prosty nie zawierają informacji o rodzaju czasownika:
piszę – ?
maluje – ?
narysujesz – ?
naprawią – ?

Przydatne hasło? Tak Nie