profil

Odmiana przez przypadki liczebników prostych i złożonych

drukuj
satysfakcja 54 % 780 głosów

Wyżej zostały już przedstawione przykładowe odmiany różnych rodzajów liczebników. Spójrzmy jednak krótko na deklinację wybranych liczebników dwa i trzy i porównajmy tę odmianę:

rodzaj
męskosobowy
rodzaj
niemęskoosobowy
(forma męska
nieosobowa i nijaka)
rodzaj
niemęskoosobowy
(forma żeńska)
M. dwaj przyjaciele
dwóch przyjaciół
dwa talerze
dwa drzewa
dwie sukienki
D. dwóch przyjaciół dwóch talerzy
dwóch drzew
dwóch sukienek
C. dwom (dwóm)
przyjaciołom
dwom (dwóm) talerzom
dwom (dwóm) drzewom
dwom (dwóm) sukienkom
B. dwóch przyjaciół dwa talerze
dwa drzewa
dwie sukienki
N. z dwoma przyjaciółmi z dwoma talerzami
z dwoma drzewami
z dwiema (dwoma)
sukienkami
Ms. o dwóch przyjaciołach o dwóch talerzach
o dwóch drzewach
o dwóch sukienkach
W. o dwaj przyjaciele! o dwa talerze!
o dwa drzewa!
o dwie sukienki!

Jak łatwo zauważyć, odmiana rzeczowników z liczebnikiem dwa wymaga dokładnego rozróżnienia form w liczbie mnogiej. Prosty podział na rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy okazuje się tutaj niewystarczający.

rodzaj męskoosbowy rodzaj niemęskoosbowy
M. trzej przyjaciele
trzech przyjaciół
trzy talerze, drzewa, sukienki
D. trzech przyjaciół trzech talerzy, drzew, sukienek
C. o trzech przyjaciołach trzem talerzom, drzewom, sukienkom
B. trzech przyjaciół trzy talerze, drzewa, sukienki
N. z trzema przyjaciółmi z trzema talerzami, drzewami, sukienkami
Ms. o trzech przyjaciołach o trzech talerzach, drzewach, sukienkach
W. o trzej przyjaciele! o trzy talerze, drzewa, sukienki!

Przy liczebniku trzy i innych odmiana rzeczownika jest znacznie prostsza.

W liczebnikach złożonych (np. sto dwadzieścia trzy) zazwyczaj odmienia się wszystkie człony lub tylko dwa ostatnie.
W naszej szkole uczy się trzy tysiące pięćdziesięciu dwóch uczniów.
W tej przychodni leczy się dwustu osiemdziesięciu trzech pacjentów.

Zapamiętaj

Zapamiętaj, że wyjątkowo w liczebnikach zakończonych na jeden, zakończenia tego nie odmienia się przez przypadki i przez rodzaje.
Z trzydziestoma jeden zawodnikami.

Liczebniki: tysiąc, miliard, milion odmieniają się przez przypadki i liczby, jeden przez przypadki, liczby i rodzaje.

Przydatne hasło? Tak Nie