profil

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

drukuj
satysfakcja 65 % 39 głosów

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami:

  • London lies on the banks of the river Thames.
  • We are listening to music right now.
  • That’s the man to whom I spoke yesterday.

Uważać należy jednak na pytania.

W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania:

  • What are you thinking about?
  • What is she looking for?

Możesz spotkać się z przyimkami występującymi na początku pytań. Nie oznacza to, że pytanie jest źle sformułowane. W języku formalnym, przed takimi zaimkami pytającymi jak: what,whom, which możemy postawić przyimek, jednak forma ta jest dosyć rzadko stosowana:
To whom did you speak?
On which partner can we rely?
To what country are you going?

Tylko przed zaimkiem pytającym whom możesz postawić przyimek. Jeżeli zastosujesz zaimek pytający who, przyimek musisz postawić na końcu pytania:
From whom did you get it?
Who did you get it from?

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne prace: