profil

Liczebniki porządkowe

drukuj
satysfakcja 47 % 686 głosów

Liczebniki porządkowe – podają kolejność, w jakiej dana osoba czy przedmiot pojawia się, odmieniają się przez przypadki i rodzaje:

liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki rodzaj
męskoosobowy
rodzaj
niemęskoosobowy
M. piąty rok trzecia próba drugie miejsce pierwsi klienci lata trzydzieste
D. piątego roku trzeciej próby drugiego miejsca pierwszych klientów lat trzydziestych
C. piątemu rokowi trzeciej próbie drugiemu miejscu pierwszym klientom latom trzydziestym
B. piąty rok trzecią próbę drugie miejsce pierwszych klientów lata trzydzieste
N. z piątym rokiem z trzecią próbą z drugim miejscem z pierwszymi klientami z latami trzydziestymi
Ms. o piątym roku o trzeciej próbie o drugim miejscu o pierwszych klientach o latach trzydziestych
W. o piąty roku! o trzecia próbo! o drugie miejsce! o pierwsi klienci! o lata trzydzieste!

Pierwszą miłość pamięta się przez całe życie.
W kinie siedziałem w czternastym rzędzie.
Najlepsze są mieszkania na pierwszym lub drugim piętrze.
W roku tysięcznym przewidywano koniec świata.
To już moja trzecia operacja „na serce”.
W piętnastym wieku wynaleziono druk.

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne prace: