profil

Zaimki dzierżawcze (Possessive pronouns)

drukuj
satysfakcja 67 % 543 głosów

Zaimek dzierżawczy jest bardzo często mylony z przymiotnikiem dzierżawczym, dlatego na początku przypomnijmy sobie przymiotniki dzierżawcze:

przymiotnik dzierżawczy
l. pojedyncza l. mnoga
my our
your your
his their
her
its

Where is my book?
Is his your pencil?
I don’t like his friends.
Have you ever met her mother?
Look at the plant. Its leaves are falling down.

Przymiotniki dzierżawcze, jak już wcześniej wspomnieliśmy, występują zawsze w towarzystwie rzeczownika, określając tym samym właściciela danej rzeczy, i odpowiadają na pytania dopełniacza kogo? czego?

Zaimki dzierżawcze natomiast występują samodzielnie i mogą zastąpić połączenia przymiotnika z rzeczownikiem:

zaimek dzierżawczy
l. pojedyncza l. mnoga
mine ours
yours yours
his theirs
hers

Zauważ, że nie istnieje zaimek dzierżawczy dla zaimka osobowego it, a dla zaimka osobowego he przymiotnik i zaimek dzierżawczy mają taką samą formę:

Zarówno przymiotniki, jak i zaimki dzierżawcze w języku angielskim tłumaczone są na język polski w ten sam sposób: mój,twój, jego, jej, nasz itd.:
This isn’t your book. It’s my book.
To nie jest twoja książka. To jest moja książka.
This book isn’t yours. It’s mine.
Ta książka nie jest twoja. Ona jest moja.

Przydatne hasło? Tak Nie