profil

Rośliny nagonasienne

drukuj
satysfakcja 42 % 114 głosów

Do roślin nagonasiennych zaliczane są wymarłe paprocie nasienne, kordaity i benetyty, a także współcześnie żyjące sagowce, miłorzębowe, gniotowe oraz iglaste. Nagonasienne mają zdrewniałe łodygi /pnie/ i korzenie. Korzenie tworzą dobrze rozwinięty system palowy. W drewnie obecne są tylko cewki. Występuje u nich przyrost wtórny na grubość. Liście są różnie wykształcone, u iglastych mają postać igieł. Organami generatywnymi są kwiaty, które należy uznać za kłosy zarodnionośne.

U roślin iglastych, np. sosny, kwiaty zebrane są w kwiatostany. Kwiat męski ma postać szyszeczki, złożonej z licznych pręcików, opatrzonych w woreczki pyłkowe, będące mikrosporangiami, wewnątrz których powstają, w wyniku mejozy, haploidalne ziarna pyłku, czyli mikrospory. Ziarno pyłku rozwija się w przedrośle męskie, zbudowane z dużej komórki wegetatywnej i mniejszej, generatywnej oraz drobnych komórek, które ulegają degeneracji. Komórka wegetatywna wyrasta w łagiewkę, a generatywna dzieli się, tworząc dwie gamety męskie. Kwiatostan żeński w postaci tzw. szyszki zbudowany jest z dwóch rodzajów łusek: wspierających i nasiennych, zwanych owocolistkami. Na każdej łusce nasiennej, będącej pojedynczym kwiatem żeńskim umieszczone są dwa, niczym nie osłonięte, zalążki. Zalążek składa się z ośrodka, czyli makrosporangium otoczonego osłonką, w której znajduje się otwór zwany okienkiem. Z jednej z komórek ośrodka w wyniku mejozy tworzą się cztery makrospory, z których trzy zamierają, a z czwartej kształtuje się gametofit żeński. Powstają w nim dwie rodnie, każda z jedną komórką jajową. Gdy ziarno pyłku zostanie przeniesione przez wiatr i znajdzie się na okienku zalążka, jego komórka wegetatywna wytwarza łagiewkę, która wrasta w głąb ośrodka. Po dotarciu łagiewki do rodni jeden z plemników łączy się z komórką jajową. Powstaje zygota, z której rozwija się zarodek. Komórki gametofitu żeńskiego przekształcają się w tkankę odżywczą, zwaną bielmem pierwotnym, natomiast osłonka twardnieje, stając się łupiną nasienną. Zarodek wraz z bielmem i łupiną tworzą nasienie. Nasienie w sprzyjających warunkach kiełkuje, wyrastając w siewkę, która następnie rozwija się w dojrzały sporofit.
Do roślin iglastych zaliczanych jest wiele gatunków drzew i krzewów. Poniżej podano nazwy rodzajowe niektórych gatunków: sosna /np. zwyczajna, kosodrzewina, limba, pinia/, świerk, jodła, modrzew, cyprys, araukaria, sekwoja, cedr, cis, jałowiec, tuja.

Przydatne hasło? Tak Nie