profil

Czynności życiowe organizmów

drukuj
satysfakcja 31 % 457 głosów

Organizm zbudowany z tworzących go struktur jest zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całością, której utrzymanie stanowi podstawę życia. Jest to możliwe dzięki zachodzącym w organizmie procesom metabolicznym, uwarunkowanym takimi czynnościami życiowymi, jak: odżywianie, oddychanie, wydalanie, ruch, a także dzięki zdolności organizmu do reagowania na bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Organizmy rosną i rozwijają się. Uczestniczą też w zachowaniu ciągłości życia, gdy podczas rozmnażania przekazują swój materiał dziedziczny organizmom potomnym.

satysfakcja 22% 46 głosów

Funkcjonowanie organizmu roślinnego

Rośliny przekształcają proste substancje mineralne pobierane ze środowiska w złożone związki organiczne, transportują wodę i sole mineralne oraz wytworzone substancje. Oddychają, wydalają i rozmnażają się. Ich procesy życiowe od wytworzenia nasienia, poprzez jego kiełkowanie, wzrost i rozwój nowej rośliny podlegają koordynacji w różnych warunkach środowiska.

satysfakcja 14% 29 głosów

Fizjologia zwierząt i człowieka

Zwierzęta jako organizmy heterotroficzne muszą pobierać gotowe substancje organiczne, które następnie przetwarzają i dostarczają do każdej komórki swego ciała, gdzie w wyniku przemian metabolicznych stają się budulcem lub źródłem energii, względnie pełnią funkcje regulacyjne. Zdolność reagowania na bodźce oraz współdziałanie wszystkich układów organizmu podlegających kontroli nerwowo-hormonalnej, umożliwia utrzymanie homeostazy wewnątrzustrojowej, która stwarza podstawy życia...

Przydatne hasło? Tak Nie