profil

łapać/złapać/chwytać/chwycić wiatr w żagle

drukuj
satysfakcja b/d