profil

Właściwości chemiczne

drukuj
satysfakcja 41 % 124 głosów

Cynk w podwyższonej temperaturze reaguje z tlenem, tworząc amfoteryczny tlenek cynku(II):

Powstawanie tlenku cynku(II)

Tlenek cynku(II) to biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Cynk jako metal o ujemnym potencjale standardowym roztwarza się w kwasach słabo utleniających, tworząc sole:

Powstawanie chlorku cynku(II)

Przebieg reakcji z kwasem silnie utleniającym, jakim jest kwas azotowy(V), można przedstawić równaniem:

Reakcja cynku z kwasem silnie utleniającym

Cynk reaguje też ze stężonymi roztworami mocnych zasad.

Reakcja cynku z roztworami mocnych zasad

Cynk tworzy wodorotlenek o wzorze Zn(OH)2. Jest to substancja trudno rozpuszczalna w wodzie, otrzymywana w wyniku reakcji strąceniowych.

Powstawanie wodorotlenku cynku

Wodorotlenek cynku, podobnie jak tlenek, ma właściwości amfoteryczne, nie reaguje z wodą, ale wchodzi w reakcje z kwasami i zasadami, np.:

Reakcja wodorotlenku cynku z kwasami i zasadami

Wodorotlenek cynku(II), w odróżnieniu od innych amfoterycznych wodorotlenków,np. Al(OH)3, roztwarza się w amoniaku:

Roztwarzanie wodorotlenku cynku(II) w amoniaku

Przydatne hasło? Tak Nie