profil

Łodyga

drukuj
satysfakcja 34 % 24 głosów

Łodyga wraz z liśćmi tworzy pęd. Stanowi rusztowanie dla liści i organów służących do rozmnażania, dzięki czemu są one najkorzystniej rozmieszczone. Pośredniczy w przewodzeniu substancji pokarmowych między korzeniem a liśćmi. W młodym wieku oraz u roślin zielnych jest organem fotosyntetyzującym. Ponadto może pełnić inne funkcje dodatkowe.

Łodygi są bardziej zróżnicowane niż korzenie. Charakteryzują się wzrostem wierzchołkowym oraz budową członową, tj. podziałem na węzły i międzywęźla. Z węzłów wyrastają liście, natomiast międzywęźla mogą się wydłużać, tworząc długopędy, lub pozostają bardzo krótkie, jako krótkopędy. Wyróżnia się łodygi zielne i zdrewniałe. W łodygach zielnych komórki mają celulozowe ściany i zawierają chloroplasty. Łodygi takie obumierają pod koniec okresu wegetacyjnego. Łodygi zdrewniałe są trwałe. Posiadają je drzewa, krzewy i krzewinki. Większość komórek w takich łodygach ma zdrewniałe ściany komórkowe.

Tkanki młodych łodyg powstają bezpośrednio z tkanki twórczej stożka wzrostu, który jest osłonięty zawiązkami liści. Efektem wzrostu, który zachodzi przy udziale stożka wzrostu pędu, jest budowa pierwotna łodygi. W łodydze o takiej budowie wyróżnia się skórkę, korę pierwotną i walec osiowy. Warstwy te są inaczej ukształtowane niż w korzeniu.

Wierzchołek pędu rośliny nasiennej
Wierzchołek pędu rośliny nasiennej

satysfakcja 74% 72 głosów

Budowa pierwotna łodygi roślin dwuliściennych

– skórka = epiderma (zbudowana jest z żywych, pozbawionych chloroplastów i pokrytych kutikulą komórek; jej wytworami są aparaty szparkowe i różnego rodzaju włoski), – kora pierwotna (tworzy cylinder otaczający walec osiowy, cieńsza niż w korzeniu, zbudowana jest z tkanki miękiszowej oraz tkanki wzmacniającej, która zwykle przylega cienką warstwą do skórki; śródskórnia jest słabo wykształcona lub jej brak; komórki kory zwykle zawierają chloroplasty), – walec osiowy (wypełnia znaczną...

satysfakcja 61% 102 głosów

Przyrost wtórny łodygi

Na grubość zachodzi u starszych roślin dwuliściennych i nagonasiennych, dzięki wtórnym tkankom twórczym – kambium i fellogenowi. Dzięki wytworzeniu pasm kambium między wiązkami przewodzącymi i ich połączeniu z kambium obecnym w wiązkach między drewnem a łykiem pierwotnym formuje się regularny cylinder, utworzony z tkanki twórczej. Dzielące się komórki kambium odkładają elementy drewna i łyka. Drewno wtórne odkłada się do wewnątrz od miazgi, a łyko wtórne tworzy jednolitą...

satysfakcja 41% 186 głosów

Przekształcenia łodyg

Niezależnie do głównych czynności łodyga może pełnić funkcje dodatkowe i dlatego ulega różnym przekształceniom.

Przydatne hasło? Tak Nie