profil

Retoryka

drukuj
satysfakcja 56 % 9 głosów

rzecz. ż, br. lm

umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych zgodnie z wypracowanymi zasadami gramatycznymi, słownikowymi i logicznymi, w taki sposób, aby zainteresować słuchaczy i przekonać ich do swoich racji.

 

Poseł partii rządzącej skrytykował z trybuny sejmowej posła opozycji, twierdząc, że popisywał się efektowną retoryką (N. lp), za którą nie stały jednak wiarygodne argumenty.

 

KOMENTARZ
Retoryka jako odrębna dyscyplina humanistyczna powstała już w starożytnej Grecji. Podstawowym i do dzisiaj aktualnym dziełem jest Retoryka, Arystotelesa z V w. p.n.e.
Przez wieki niezwykle ceniona i nauczana w szkołach, jako osobna dziedzina zaczęła tracić na znaczeniu w XVII i XVIII w.

Obecna postać

Słowo retoryka można spotkać w związkach: pytanie retoryczne – pytanie o rzecz oczywistą, na które zadający nie oczekuje odpowiedzi, ma ono jedynie podkreślić emocjonalny charakter wypowiedzi, np. – Czy wy w ogóle potraficie pisać i czytać? – zdenerwował się polonista przeglądając sprawdziany; pusta retoryka to mówienie rzeczy oczywistych, banałów, popisywanie się umiejętnością wysławiania, za którą nie kryje się przekaz ważnych treści.Synonimy to: krasomówstwo, oratorstwo. O kimś, kto dobrze się wypowiada można też powiedzieć, że mówi ze swadą, mówi potoczyście.

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: