profil

Dyspozycyjność

drukuj
satysfakcja 79 % 180 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. gotowość do pracy.
  2. uzależnienie od kogoś, poddańczość, usłużność.

 

(w zn. 1.) Wiele firm wymaga od swych pracowników całkowitej dyspozycyjności (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). Ta dyspozycyjność (M. lp, ident. w B. lp) często jest rozumiana jako ciągła gotowość do pracy poza ustalonymi godzinami.

(w zn. 2.) Kierownik działu wykazuje się całkowitą dyspozycyjnością (N. lp) w stosunku do dyrektora, nawet gdy ten podejmuje decyzje niesprawiedliwe dla pracowników.

 

KOMENTARZ
Słowo dyspozycyjny w zn. 1. rozpowszechniło się w języku dopiero po 1989 r., kiedy pojawiły się firmy, wymagające od pracowników tzw. pełnej dyspozycyjności – zwrot często zamieszczany również w ogłoszeniach oferujących pracę.

Przydatne hasło? Tak Nie
  • Dyspozycyjność