profil

Wzór sumaryczny i strukturalny związku chemicznego

drukuj
satysfakcja 64 % 1336 głosów

Wzór sumaryczny określa skład jakościowy i ilościowy związku chemicznego.

Wzór sumaryczny

Wzór strukturalny (wzór kreskowy) określa skład jakościowy i ilościowy oraz sposób powiązania poszczególnych atomów w cząsteczce (kreska obrazuje wiązanie chemiczne).

Jeżeli we wzorze strukturalnym przy symbolach poszczególnych atomów zaznaczone zostaną wolne (niewiążące) pary elektronowe, to wzór taki nosi nazwę wzoru elektronowego lub wzoru Lewisa.

Wzór Levisa

Przydatne hasło? Tak Nie