profil

Rola białek w organizmie

drukuj
satysfakcja 73 % 611 głosów

– pełnią funkcje strukturalne (budulec struktur komórkowych: błon i koloidów komórkowych, chromatyny, składnik tkanek łącznych, wytworów naskórka kręgowców, płynów ustrojowych);
– jako enzymy biorą udział w katalizie enzymatycznej;
– transportują i magazynują substancje (np. hemoglobina, ferrytyna);
– umożliwiają ruch (białka motoryczne: miozyna, dyneina);
– uczestniczą w sygnalizacji (hormony białkowe, czynniki wzrostu);
– biorą udział w regulacji genów;
– stanowią ochronę immunologiczną organizmu (immunoglobuliny);
– pełnią funkcje receptorowe (np. rodopsyna);
– są materiałem zapasowym (np. w jajach, nasionach niektórych roślin);
– mogą stanowić źródło energii (po deaminacji aminokwasów produkty ich rozkładu włączane są do cyklu Krebsa).

Zapamiętaj

Białka są nie tylko materiałem budulcowym komórek, ale uczestniczą w realizacji prawie wszystkich ich funkcji. Pełnią kluczową rolę we wszystkich procesach biologicznych. Różnorodność funkcji białek jest następstwem różnorodności struktur przestrzennych, jakie mogą przyjmować.

Przydatne hasło? Tak Nie