profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
834
rozwiązanych / najlepszych
2 / 0
prac i notatek
0
wygrany2 rozwiązane zadania
Informatyka 20 pkt 4.1.2018 (19:51)

Utwórz bazę danych w excelu.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

wygrany2 rozwiązane zadania
Język polski 11 pkt 4.1.2018 (19:42)

Utwórz notatkę składającą się z 15 zdań o Koperniku

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9
Rozwiązuj

wygrany2 rozwiązane zadania
Język polski 10 pkt 4.1.2018 (19:29)

Utwórz notatkę składającą się z 10 zdań o koperniku

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj