profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
845
rozwiązanych / najlepszych
5 / 0
prac i notatek
0
semi96895 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

semi96895 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 7.1.2017 (17:46)

Podaj równania reakcji analitycznych dla (NH4)2CO3

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj