profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
520
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
mistrzzadania0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

mistrzzadania0 rozwiązanych zadań
Język polski 50 pkt 30.1.2018 (11:01)

Zrób krzyżówkę z hasłem komunikacja interpersonalna

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj