profil

liczba punktów
830
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
malownicza780 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 16.3.2017 (15:31)

Scharakteryzuj ekspansję Rosji Radzieckiej / ZSRR praca ma zawierac 250 słów

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj