profil

liczba punktów
4139
rozwiązanych / najlepszych
80 / 1
prac i notatek
17
Brak zadań