profil

liczba punktów
4059
rozwiązanych / najlepszych
80 / 1
prac i notatek
19