profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
10
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
bulls19660 rozwiązanych zadań
Matematyka 30 pkt 17.4.2018 (16:21)

P=6/8 * 5/7 * 4/6 =?

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj