profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
800
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
ZygFrydXVI0 rozwiązanych zadań
Język angielski 10 pkt 12.10.2017 (17:49)

PPPOOOMMMOOOŻŻŻEEE KKKTTTOOOŚŚŚ

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ZygFrydXVI0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ZygFrydXVI0 rozwiązanych zadań
Język angielski 10 pkt 26.9.2017 (18:48)

Uzupełnij zdania używając skróconych form czasownika to be

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj