profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
-10
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
Malina2340 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 29.11.2017 (11:50)

Oceń słuszność poniższego stwierdzenia używając jednego argumentu

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj