profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
-10
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
KapiuezZz0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 6.3.2018 (19:51)

Atomy tego samego pierwiastka mają wspólne cechy :

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj