profil

Wiedza o społeczeństwie

(2558)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcjab/d

Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

POPYT Ilość towarów i usług jaka może być kupiona przez konsumentów na rynku podanych cenach w określonym czasie. PRAWO POPYTU Wraz ze wzrostem ceny popyt maleje, natomiast spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu. PODAŻ...

satysfakcjab/d

Ojczyzna i Patriotyzm. Zafałszowanie postaw patriotyzmu.

Życie każdego człowieka realizuje się w określonym czasie i przestrzeni. Od początku powołania do życia, aż do chwili naturalnej śmierci, człowiek wzrasta w konkretnym środowisku społecznym, które jest kształtowane obecnością innych osób, a...

satysfakcjab/d

Życie publiczne

Strefa życia publicznego obejmuje: -politykę -gospodarkę -kultura Mass media: -telewizja -radio -prasa -internet Inicjatywa obywatelska przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateku mających czynne prawo wyborcze do sejmu....

satysfakcja88%

Proces wyborczy

Uczestnictwo polityczne ma trzy formy: -konwencjonalne np. wybory, referenda -niekonwencjonalna --legalne (inicjatywy, petycje, listy, strajki_ --nielegalne (okupowanie miejsc pracy, budynków uż. publicznej) -Symboliczne (udział w św....

satysfakcja90%

Obywatelstwo polskie i unijne

Obywatelstwo - więź prawna jednostki i państwa. Polega ona na obustronnych obowiązkach i prawach. Obywatelskość - właściwa postawa obywatela wobec państwa oraz zaangażowanie w sprawy publiczne. Obowiązki obywatela: -wierność RP oraz troska...

satysfakcjab/d

Współczesna rodzina i jej problemy.

           Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego. Grupa ta założona jest z osób powiązanych ze sobą skutkiem małżeńskim i rodzicielskim (w wielu przypadkach tylko rodzicielskim). Rodzina...

satysfakcjab/d

Bezpieczeństwo

1. Prokurator Generalny – powoływany przez Prezydenta RP. Jego kadencja trwa 6 lat. - Prokuratura Generalna – apelacyjne, okręgowe, rejonowe - Naczelna Prokuratura Wojskowa – okręgowe, garnizonowe - Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania...

satysfakcjab/d

Patriotyzm dla młodego człowieka w XXI.w

W XXI w jest naprawdę trudno znaleźć młodych ludzi, których postawa patriotyczna jest wzorowa. Dużo młodych ludzi uważa ze w ich ojczyźnie jest źle i chcą z niej wyjechać. Myślę ze gdy przyszła by wojna to większość młodych i nie tylko wyjechała...

satysfakcja34%

Patriotyzm co oznacza dla młodego Polaka w XXI w

Pracę wykonał: Łukasz Kollbek  Patriotyzm Co oznacza dla młodego Polaka w XXI w Temat mojej pracy mówi sam za siebie. Można stawiać sobie wiele pytań ale zaczynając od najbardziej oczywistego, co to „Patriotyzm”? Tak więc patriotyzm jest...

satysfakcja86%

Podaj cechy państwa: totalitarnego, autorytarnego, demokratycznego

Państwo totalitarne -zasada wodzostwa i kult jednostki - Legitymizacja władzy przez stałe masowe poparcie -zmonopolizowana władza państwowa skupiona w rękach jednej partii -dominacja interesu państwa nad interesem jednostki i jej życiem...