profil

Matematyka

(448)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

20 online
satysfakcja53%

Liczby pierwsze - podstawowe wiadomosci

To liczby naturalne, podzielne tylko przez 1 i samą siebie. Liczby 0 i 1 nie są zaliczane do liczb pierwszych, ani do złożonych. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Twierdzenie to udowodnił w IV w. p.n.e. matematyk grecki Euklides....

satysfakcja63%

Materiały pomocnicze na matematykę do matury

SPIS TREŚCI 1. Zbiory. Działania na zbiorach. 2. Układy równań i nierówności. 3. Funkcja kwadratowa. 4. Wielomiany 5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 6. Funkcje trygonometryczne 7. Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne...

satysfakcja59%

Okrąg

Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu o zadaną odległość. Słowo „okrąg” jest często mylone ze słowem „okręg” oznaczającym obszar administracyjny. Definicja Niech S = (x0,y0) będzie...

satysfakcja26%

Liczby całkowite i ułamki(dla klas 5)dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

1)Oblicz: A) 680:2= 68:2= 6,8:2= 0,68:2= B) 150:3= 15:3= 1,5:3= 0,15:3= C) 0,8:0,4= 3,5:0,5= 0,24:0,06= D) 1,24:0,2= 0,6:0,15= 18:0,02=

satysfakcja75%

Liczby wymierne(Dzielenie)

ILORAZ DWÓCH LICZ O RÓŻNYCH ZNAKACH JEST LICZBĄ UJEMNĄ A ILORAZ DWÓCH LICZ O TAKICH SAMYCH ZNAKACH JEST LICZBĄ DODATNIĄ. NP: -54:9=-6 JEŚLI MAMY NIEPARZYSTĄ LICZBĘ LICZB UJEMNYCH WTEDY WYMIK BĘDZIE UJEMNY, GDY MAMY PARZYSTĄ LIECZBĘ LICZB...

satysfakcja59%

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty, kwadraty, okręgi TRÓJKĄTY Trójkąt ? płaska będąca wielokątem o trzech bokach. Jeden z boków to podstawa trójkąta a pozostałe ? ramiona trójkąta. Trójkąty dzielimy ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary kątów. Przy...

satysfakcja63%

Wzory do liczenia pochodnej.

Wzory do liczenia pochodnej znajduja sie w załączniku.

satysfakcja63%

Liczba PI

Liczba π Liczba π jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. π=3,141592... Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł...

satysfakcja32%

Pola powierzchni figur płaskich

Pola kwadratu - a*a Pole trójkąta - 1/2 * a * h pole rombu - a*b * 1/2 pole trapeza - [(a+b)*h]/2

satysfakcja55%

Procenty - Co to?

Z symbolem % (procent) spotykamy się prawie na co dzień. W gazecie, sklepie itp. Słowo 'procent' pochodzi od łacińskiego (słowa) wyrażenia "pro centum" oznacza "na sto". Jeden 'procent' danej wielkości to jedna setna tej...