profil

Język polski

(2496)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

3478 online
satysfakcja62%

"Rozum i serce - dwa sposoby pojmowania świata". Rozwiń myśl w odniesieniu do znanych Ci lektur i doświadczeń.

Na przestrzeni wieków ludzie różnie pojmowali świat. W kontekście miłości i rozumu najłatwiej możemy to zaobserwować na dwóch następujących po sobie epokach: romantyzmie i pozytywizmie. Romantycy odrzucali materialistyczną wizje świata, uważali,...

satysfakcja56%

Polacy - tolerancyjni czy nie

Słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa „tolerare” i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Przez tolerancję należy rozumieć przede wszystkim poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń oraz obyczajów. W Polsce z...

satysfakcja67%

Ludzie w XXI w. zatracają kontakt z innymi.

Obecnie rozpoczęła się era środków masowego przekazu. Ludzie coraz bardziej przywiązują się do udogodnień techniki, ułatwiających nam codzienne życie. Cały ich świat przysłania im Internet, telewizja oraz inne elektroniczne gadżety. W tej...

satysfakcja60%

Wolność to ważna wartość w życiu człowieka

Aby ustosunkować się w jakikolwiek sposób do powyższej tezy, musimy zastanowić się najpierw nad pojęciem wolności. Co ono oznacza? Co przez nie rozumiemy? Jako dosłowne znaczenie, na początku nasuwa się wolność „cielesna”. Możemy...

satysfakcja63%

"Boimy się nie śmierci, lecz wyobrażenia, jakie mamy o śmierci" - Seneka

W pełni zgadzam się ze słowami rzymskiego filozofa Seneki: " Boimy się nie śmierci, lecz wyobrażenia, jakie mamy o śmierci." Ponieważ śmierć jest nieodwracalnym zjawiskiem, po którym przestają pracować wszystkie narządy ludzkiego...

satysfakcja59%

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że "najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"?

?Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? to jedna z wielu sentencji, które zawiera książka pt. ?Mały Książę? napisana przez francuskiego pisarza Antoina de Saint Exuprego. Zgadzam się z tym twierdzeniem, a tezę postaram się udowodnić poniższymi...

satysfakcja67%

Reklama, zachęca czy manipuluje?

Moje rozważania zacznę od przedstawienia tematu pracy: czy reklamy nas zachęcają czy nami manipulują? W prawdzie oby dwie rzeczy są słuszne i zgodne z prawdą, ale jakie jest prawdziwe przeznaczenie propagandowych produktów? Pierwszy argument,...

satysfakcja67%

Czy można uniknąć konfliktu pokoleń?

Konflikt pokoleń to przede wszystkim odmienne zdanie na różne tematy ludzi w różnym wieku i inny sposób na naprawę świata. Uważam, że nie można uniknąć tego konfliktu i postaram się to udowodnić w mojej pracy. Jeśli spytamy kogoś dorosłego,...

satysfakcja65%

Przyjaźń w życiu człowieka jest wartością bezcenną

Przyjaźń w życiu człowieka jest wartością bezcenną. Postaram się udowodnić tę tezę. Na początku swoich rozważań chciałabym przytoczyć cytat nieznanego autora: "Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego...

satysfakcja65%

Książka,bawi,uczy i wychowuje.

Nie sposób zgodzić się z poglądem że książka bawi,uczy i wychowuje. Po pierwsze uczy- jest zródłem wiedzy o otaczajacym nas świecie,dostarcza niezbędnych informacji z różnych dziedzin,poszerza nasze horyzonty,wzbogaca naszą...