profil

Język polski

(2496)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

1732 online
satysfakcja62%

Wolność jest istotną wartością w życiu każdego człowieka, W uzasadnieniu powołaj się na odpowiednie przykłady z literatury i historii.

Wolność jest swobodą wyrażania swoich uczuć i poglądów a także możliwością wyboru. Uważam, że jest ona istotną wartością w życiu każdego człowieka. Uzasadnię to kilkoma argumentami. Adolf Hitler był osobą , która doprowadziła do śmierci...

satysfakcja84%

Czy warto poznawać inne kultury?

„Czy warto poznawać inne kultury” W dzisiejszym świecie, kiedy podróżowanie między kontynentami i krajami nie stanowi problemu, coraz częściej zwiedzamy inne państwa oraz poznajemy odmienne kultury. Uważam, że warto poznawać inne nacje, ponieważ...

satysfakcja68%

Czy człowiek może się zmienić pod wpływem miłości?

Słowo miłość ma bardzo dużo znaczeń. Dla jednych jest jedenym z piękniejszych uczuć, zaś dla drugich jest to ból i cierpienie. Ludzie zakochani potrafią się bardzo zmienić. Pod wpływem miłości każdy czuje piękno wewnętrzne. W mojej rozprawce...

satysfakcja69%

Nadzieja umiera ostatnia

Nadzieja towarzyszy każdemu człowiekowi – od pierwszych chwil jego życia, aż po grobowe deski. Jest niewykrywalną siłą, która pozwala nam na pokonywanie własnych słabości. Dzięki nadziei wybuchamy entuzjastycznym śmiechem i podnosimy się po...

satysfakcja65%

Lepiej mieć rodzeństwo niż być jedynakiem.

W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie, lepiej mieć rodzeństwo niż być jedynakiem. Pierwszym argumentem na podaną wyżej tezę jest to że mając rodzeństwo po prostu jest się z kim bawić. Rodzice nie zawsze mają czas na zabawę a siedzenie...

satysfakcja66%

Czy powinno się przypominać i dawać świadectwo temu czym jest wojna?

Sądzę że powinno się przypominać i dawać świadectwo temu czym jest wojna . Uważam, że problem wojny jest każdemu człowiekowi znany, gdyż nawet obecnie mówi sie o tym dużo w mediach. Mam tu na myśli wojny w Afganistanie i w Iraku, ale również...

satysfakcja85%

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?

Dobro własne czy dobro innych? Wybór, wydawać by się mogło, trywialnie nieskomplikowany lecz jakkolwiek proste zadajemy sobie pytanie, tym bardziej zaskakującą znaleźć można na nie odpowiedz. Jak natomiast udowodnić tezę, iż nie tylko własne...

satysfakcja84%

„Życia tylko dla siebie nie można nazwać życiem.”

Bez względu na to jak długo zastanawialibyśmy się nad słowami starożytnego greckiego poety Menandera, nie znajdziemy w nich niczego, do czego moglibyśmy mieć zastrzeżenia. Sformułował on jedną z największych prawd, tak świata...

satysfakcja77%

Czy pieniądze dają ludziom szczęście? - rozprawka

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej rezygnują z rodziny i przyjaciół na rzecz kariery zawodowej. Ciągły bieg za pieniędzmi i za zaspokojeniem swoich ambicji zawodowych, jest zjawiskiem, które nikogo już nie dziwi. Często zdarza się, że...

satysfakcja75%

Udowodnij na podstawie poznanych lektur tezę Hemingway'a, że człowieka można zniszczyc, ale nie pokonac.

Szereg przykrych chwil kształtuje naszą osobowośc, ale także sprawdza naszą wolę walki w osiągnięciu sukcesu. Dlatego ważne jest, aby się nie poddawac i wbrew różnym przeciwnościom losu wciąż dążyc do obranego celu....