profil

Język angielski

(5340)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

666 online
satysfakcja71%

List (pocztówka) z wakacji do kolegi

Cześć Robert Pozdrowienia z Brighton ! Zatrzymałem się w małym, pięciogwiazdkowym hotelu obok plaży, bardzo blisko morza. Mam własny, przytulny pokój z komputerem i internetem. Mam fantastyczny widok z okna na miasto! Pogoda jest tu...

satysfakcja68%

Adam Mickiewicz - Biografia w języku angielskim i polskim

Adam MICKIEWICZ, Born on 24 December 1798 in Zaosie near Nowogródek or in Nowogródek itself. He was baptised on 12 February 1799 and given the names Adam Bernard. He came from a family of low nobility. His father, Mikołaj, was an attorney in...

satysfakcja65%

Czasownik modalny - Must

Forma Must posiada jedną formę dla wszystkich osób. Przeczenie tworzy przez dodanie partykuły not, lecz wiąże się to ze zmianą znaczenia (must not - mustn't znaczy nie wolno). Pytania tworzone są przez inwersję must z podmiotem (must I? -...

satysfakcja73%

Advantages and disadvantages of being famous.

Many of us dream about being famous. We want to be admired and loved by people around us. Thanks to media, it is very easy to see wealthy and fashionable celebrities, that are in seven heaven and very joyful. Their life seems to be an idyll all...

satysfakcja81%

Biografia Fryderyka Chopina

Frederic Chopin was born in Żelazowa Wola, Poland. He lived in 1810-1849. He was the famous Polish composer and pianist. He can play the piano when he was six years old. When he was 7 years old he created his first work. In 1823 he began...

satysfakcja76%

Present Continous Tense - Czas teraźniejszy ciągły

Present Continous: 1. Używany, gdy mówimy o czynności wykonywanej w chwili mówienia. 2. Słówka charakterystyczne: now - teraz at the moment - w tym momencie at present - obecnie, w teraźniejszośći 3. Konstrukcje zdań: a)...

satysfakcja74%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

satysfakcja70%

The advantages and disadvantages of travelling.

The advantages and disadvantages of travelling. There are many ways of spending free time. One of them is travelling. Certainly, it has its pros and cons. First advantage of travelling is visiting interesting places and meeting new...

satysfakcja64%

Importance of tourism

Importance of tourism Tourism, nowadays is one of the most popular way of spending free time. It is higly developed in almost all countries, mainly because of material profits it brings. But...

satysfakcja67%

Advantages and disadvantages of watching TV

Television is very popular nowadays. Is the most common source of getting information from the world. Nearly every human have access to a TV. There are a lot of both advantages and disadvantages of watching TV. Beginning from the...