profil

Język angielski

(5340)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

14 online
satysfakcja76%

My typical weekend.

Weekend is perfect time to relax. On Saturday I get up later, than at ordinary weekend. I get up at 10 o'clock, sometimes later. I eat breakfast at 12 o'clock a.m. I clean my room. Next I go out with my friends. In the evening I stay at home and...

satysfakcja60%

Ogólny opis siebie

My name is Marta. I am from Warsaw in Poland. I am twenty-four years old, and I am a student. I have got brown hair and blue eyes. I am not very tall. I am not married, but I have got a daughter. Her name is Patrycja. She is six years old....

satysfakcja85%

Konstrukcja "I wish..."

I WISH…. (1) I WISH + Past tense • wyraża życzenia, pragnienia odnoszące się do sytuacji obecnej; I wish I knew his address. ( I’m sorry I don’t know his address.) I wish I could drive a car. (I’m sorry I can’t drive a...

satysfakcja86%

Słówka: cechy charakteru (ok. 70 słówek)

Cechy charakteru bezczelny – insolent, impudent, rude beztroski – careless bezwzględny – relentless buntowniczy - rebelious chciwy – greedy chytry – sly czuły – tender, affectionate dowcipny – witty gadatliwy – talkative głupi –...

satysfakcja76%

Dlaczego ludzie uczą się obcych języków. (why do people learn foreign languages?)

There are many languages in the world and there are many reasons for learning them. Nowadays the knowledge of foreign language is very important and useful. It is human nature to broaden horizons and to explore new things - that why people...

satysfakcja69%

Advantages and disadvantages of having a big family

There are many advantages and disadvantages of having a big family. I the past famielies were much bigger than now. Today many couples don’t get married at all or they get married much later, when both partners have started their career. The...

satysfakcja65%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy: mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music....

satysfakcja67%

Advantages and disadvantages of watching TV

Television is very popular nowadays. Is the most common source of getting information from the world. Nearly every human have access to a TV. There are a lot of both advantages and disadvantages of watching TV. Beginning from the...

satysfakcja73%

House for sale/Dom na sprzedaż (tłumaczenie + słówka)

I would like sell a house. There is a house by a river, in the resident area. There are five rooms with two bathrooms. In the living room there is a fireplace. In the front garden there are a lot of trees, flowers and one small summerhouse. We...

satysfakcja87%

Gramatyka - Przedimki a/an/the

a/an, the Przedimka a/an używamy przed policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedyńczej wtedy, gdy traktujemy daną osobę lub przedmiot jako reprezentanta grupy i nie interesuje nas, o którą dokładnie osobę lub rzecz chodzi, np.: I've...