profil

Język angielski

(5340)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

50 online
satysfakcja77%

Going to

Do wyrażania zamiarów używamy konstrukcji be going to. ? I am going to do the shopping after work - Zamierzam zrobić zakupy po pracy. ? When are you going to visit your grandma? - Kiedy zamierzasz odwiedzić babcię? ? She is not going to talk to...

satysfakcja88%

List prywatny- o przeprowadzce na wieś

Dear Sarah, Thanks for your last letter! I really liked your story about your new boyfriend. What I would like to write you is that I moved to country. The reason is that my parents wanted to live somewhere where is more fresh air than in...

satysfakcja81%

My last holidays

My last holidays I’ve spent in Croatia. It was the best summer in my whole life. I went to this beautiful country by car with most of my friends. We were living in a great hotel at the coastal with swimming pool and casino. This hotel was rather...

satysfakcja69%

List Motywacyjny W Języku Angielskim

Warsaw 30.06.00 Adam Kowalski Farbowana St. 8 Warsaw 00-000 telephone. 888-88-88 ZZZ Sp. z o.o. Mr. Jan Nowak Jasia...

satysfakcja75%

Advantages and disadvantages of driving a car in the town

The car has been the most popular method of transport for many years.I have also been driving a car for some years as I think that this way of travelling has many advantages.Driving a car I avoid crowds,I feel free in my car,I can listen to...

satysfakcja77%

My typical weekend.

Weekend is perfect time to relax. On Saturday I get up later, than at ordinary weekend. I get up at 10 o'clock, sometimes later. I eat breakfast at 12 o'clock a.m. I clean my room. Next I go out with my friends. In the evening I stay at home and...

satysfakcja59%

Opis dnia po angielsku

I usually wake up at 7 oclock. I quickly make my bed and go to the bathroom. I wash my eyes, face and brush my teeth with a toothbrush then I carefully comb my long hair. I put my clothes on and I am ready to have some breakfast. I uusally have...

satysfakcja78%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

satysfakcja70%

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości. np. Tomek zjadł wczoraj kanapkę W języku angielskim to zdanie wygląda tak: Thomas ate sandwich yesterday Michał oglądał wczoraj telewizję A tak to zdanie wygląda w języku angielskim...

satysfakcja77%

Język Angielski-czasy

Present Simple Stosowany jest dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się oraz takich czynności lub stanów, które są stałe, charakterystyczne, typowe lub właściwe dla podmiotu zdania, np. I drink much coffee. I usually go to bed...