profil

Język angielski

(5340)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

202 online
satysfakcja76%

Review of The Lord of the Rings - film

”The Lord of the Rings - Trilogy” is an American ‘fantasy film’ directed by Peter Jackson. Screenplay of this film is based on the great book written by John Ronald Rouel Tolkien. E. Wood plays Frodo a young hobbit and S. Austin plays his...

satysfakcja65%

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they...

satysfakcja77%

Project: Your ideal school - twoja idealna szkoła.

Pr0 SKATER My ideal school is near the city center.It’s a day school for boys and girls.The school has got two skateparks with a huge building and massive halfpipe one outside and the other inside the bulding.There is an olympic swimming pool...

satysfakcja62%

Ogólny opis siebie

My name is Marta. I am from Warsaw in Poland. I am twenty-four years old, and I am a student. I have got brown hair and blue eyes. I am not very tall. I am not married, but I have got a daughter. Her name is Patrycja. She is six years old....

satysfakcja73%

Angielski zwroty

What is included in the price- Co jest wliczone w cenę What time will you arrive – o której masz zamiar przybyć How will I recognize you – Jak Cię rozpoznam When do you organize holidays language courses? – Kiedy organizujesz kursy języka w...

satysfakcja77%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

satysfakcja77%

Irregular verbs

pierwsza kolumna - bezokolicznik; druga - II forma; trzecia - III forma; czwarta - tłumaczenie ;) be was/were Been być Bear Bore Born/borne Nosić beat beat beaten uderzać become Became become Stać się Begin Began Biegun Zaczynać Bend Bent...

satysfakcja82%

My best friend

I`d like to describe my best friend. His name is [imię najlepszego przyjaciela]. We go to the same school. My best friend is sixteen years old. He doesn`t wear glasses. He is medium height. He is one hundred and seventy five centimeters. He is...

satysfakcja71%

Czasowniki druga forma

Be-was-być Buy-bought-kupować Catch-caught-łapać Choose-chose-wybierać Come-came-przychodzić Cost-cost-kosztować Do-did-robić Draw-drew-rysować Drink-drank-pić Drive-drove-prowadzić Eat-ate-jeść Fall-fell-spadać Feel-felt-czuć...

satysfakcja65%

Present Simple oraz Present Continuous

PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) +...