profil

Język angielski

(5325)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

40 online
satysfakcja83%

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

satysfakcja78%

Język Angielski-czasy

Present Simple Stosowany jest dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się oraz takich czynności lub stanów, które są stałe, charakterystyczne, typowe lub właściwe dla podmiotu zdania, np. I drink much coffee. I usually go to bed...

satysfakcja56%

My favourite subject in school is English - speech

My favourite subject in school is English. It is quite easy and pleasant to study it. English is used in each field of life and it is useful to know it. Most of web sides are in English. It is nice to be able to use such a sides like yahoo, msn...

satysfakcja80%

Phrasal verbs

Phrasal verbs z tłumaczeniam z podrecznika Upstream intermaediate

satysfakcja81%

Word formation

Końcówki charakterystyczne dla angielskich przymiotników -ible, -able, -uble, -ive, -ous (-ious, -uous, -eous), -ate, -ful, -etic, -ic, -ant, -al, -y -ible gullible, sensible, edible, responsible, visible -able portable, irrevocable,...

satysfakcja67%

Advantages and disadvantages of using Internet.

Nowadays almost everyone in the world have had a contact with computers. A great part of them has been using international computer’s net known as Internet. I think using internet has more advantages then disadvantages. First of all, Internet...

satysfakcja73%

Advantages and disadvantages of being the only child

What are the pros and cons of being the only child? There are some options in this subject. Some children feel well withouth siblings but others dream about a brother or a sister. One of the main advantages of being the only child is that your...

satysfakcja71%

Sporty po angielsku

polska nazwa sportu angielska nazwa sportu badminton badminton baseball baseball bieganie running bilard snooker boks boxing dysk / rzut dyskiem discus gimnastyka gymnastics hokej na lodzie ice hockey hokej na trawie field hockey kajakarstwo...

satysfakcja78%

Types of school - rodzaje szkół

nursery school/ kindergarten - przedszkole infat school (GB) - szkoła dla dzieci w wieku 5-7 lat priamry school - szkoła podstawowa middle school - gimnazjum secondary school - szkoła srednia grammar (GB) - liceum high school (US) - liceum...

satysfakcja67%

Dom - słówka do matury

kawalerka - bedsitter blok mieszkalny - block of flats dom parterowy - bungalow domek wiejski - cottage dom wolnostojący-detached house dom w gosp.rolnym-farmhouse mieszkanie-flat bliźniak-semi-detached house wieżowiec-skyscraper dom...