profil

Język angielski

(5340)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

108 online
satysfakcja74%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

satysfakcja95%

Present Continuous Tens

Present Continuous Tens Czas teraźniejszy ciągły Używamy go gdy mówimy o jakiejś czynności, która obywa się w danym momencie. Charakterystyczne elementy zdania z czasem Present Continuous: - forma czasownika Be w zależności od osoby z...

satysfakcja83%

Fryderyk Chopin

FRYDERYK CHOPIN 1) Childhood Fryderyk Chopin was born in the village of Zelazowa Wola in Mazovia in 1810. He had three sisters Izabella, Emilia and Ludwika. In 1811 his family movies to Warsaw. 2) Starting to perform Fryderyk in 1816...

satysfakcja82%

Advantages and disadvantages of living in the city and in the country

Living in the city and in the country has it's advantages and disadvantages. Most people live in the cities. First of all, life in the city is more comfortable. There is always plenty to do, to see or visit, it can offer the best entertainment:...

satysfakcja70%

Sporty po angielsku

polska nazwa sportu angielska nazwa sportu badminton badminton baseball baseball bieganie running bilard snooker boks boxing dysk / rzut dyskiem discus gimnastyka gymnastics hokej na lodzie ice hockey hokej na trawie field hockey kajakarstwo...

satysfakcja82%

It is wrong to kill animals for their fur. Do you agree?

I agree with statement that it is wrong to kill animals only because we want have warm fur on cold winter. First of all I think that it is cruel to kill animals. Those one which have beautiful fur are kept in closed territory in bad conditions or...

satysfakcja70%

Przedstawić siebie po angielsku

My name is ..... (imię i nazwisko), I come from *Poland (opcjonalnie). I'm ..... (wiek) years old. I was born on ...............(data urodzenia) in .......... (miasto). I started my education in .....(data rozpoczęcia...

satysfakcja71%

Czasowniki nieregularne: w formie tabelki

CZASOWNIKI NIEREGULARNE !!!! Z A Ł Ą C Z N I K polecam !! super tabelka !! przyjemnie się uczy =]

satysfakcja71%
satysfakcja78%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...