profil

Informatyka

(979)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

24 online
satysfakcja63%

Zasady BHP

Spis treści: 1. Odpowiednie stanowisko pracy. 1.1. Monitor i klawiatura. 2. Pomieszczenie. 2.1. Meble. 3. Zabezpieczenie warunków zdrowotnych. 3.1. Ustawienie komputerów. 3.2. Oświetlenie. 4. Sprzęt pomocniczy. 5....

satysfakcja70%

Co to jest komputer, komputer analogowy oraz komputer cyfrowy.

Komputer- automatyczne urządzenie elektroniczne służące do rozwiązywania problemów przez przetwarzanie danych wg wcześniej zadanego ciągu instrukcji. Wyróżniamy trzy typy komputerów: analogowe, cyfrowe, hybrydowe. Różnią się one zasadą działania,...

satysfakcja58%

Zastosowanie komputera w pracy i w rozrywce

Komputer jest teraz podstawowym elementem domowego umeblowania. Młodzież nie wyobraża sobie swojego pokoju bez tej maszyny. Jest ona stosowana w pracy w szkołach oraz do rozrywki. W pracy do wypisywania dokumentów rożnego rodzaju, a w rozrywce, to...

satysfakcja61%

Algorytmy

Prezentacja o algorytmach. Raczej na poziomie podstawowym.

satysfakcja70%

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności. Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA ETAPY...

satysfakcja64%

Technologia informacyjna w życiu człowieka XXI wieku

TEMAT:”TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA XXI WIEKU.” Technologia informacyjna (skrót = TI)z angielskiego information technology jest połączeniem zastosowań informatyki z technikami komunikacji. Stanowi podłoże dla wszelkich działań...

satysfakcja60%

Bazy danych

Baza danych – jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem...

satysfakcja65%

Grafika Komputerowa

1. Pojęcie grafiki. Grafika komputerowa – jest to obraz tworzony lub poddawany obróbce za pomocą komputera. Istnieje rozróżnienie pomiędzy grafiką bitmapową i wektorową. Bitmapy to obrazy będące zbiorami punktów – pikseli w różnych kolorach....

satysfakcja80%

E-commerce

e-commerce Nowe technologie, globalna sieć Internet, zmiany w mentalności, kulturze i wiedzy społeczeństwa pozwalają na bardzo dużą swobodę w projektowaniu i budowie różnorodnych, nowatorskich rozwiązań biznesowych. Potrzeba jest zawsze źródłem...

satysfakcja62%

Rejestr i jego klucze główne

Rejestr jest centralną bazą danych przeznaczoną do przechowywania w ujednolicony sposób wszystkich informacji konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. Zawiera on kompletny zestaw wpisów dotyczących ustawień takich elementów, jak programy...