profil

Fizyka

(2223)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

48 online
satysfakcja67%

Mikrofale

Są to fale o długości od 10-4 m do 0,3 m(0,1mm do 30 cm). Mikrofale z górnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe i dlatego dość często zalicza się je do fal radiowych nie wyszczególniając osobno....

satysfakcja83%

Broń jądrowa - bomba atomowa, wodorowa i inne.

Broń jądrowa - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu i plutonu (tzw. broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (tzw. bomba wodorowa - o sile wybuchu...

satysfakcja83%

Elektrownie wodne - prezentacja

w załączniku cała prezentacja

satysfakcja79%

Hałas

Skutki hałasu: - zakłóca wiele funkcji i procesy psychospołeczne, - jest żródłem uciążliwości, dolegliwości, - przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia, - niszczy narząd słuchu (uszkadza bębenek), - prowadzi do natychmiastowej i...

satysfakcja90%

Lasery

Laser wytwarza wąską wiązkę jasnego światła, która jest znacznie węższa niż w wypadku zwykłej lampy i ma wiele odmiennych cech. Przede wszystkim światło ma jedną długość fali; jest to po prosu jedna czysta barwa. Prócz tego fale świetlne...

satysfakcja67%

Zestawienie wzorow z klas 1-3 gimnazjum w formie tabeli z opisami.

W zalaczniku znajduje sie gotowa praca. Wystarczy ja sciagnac na dysk i juz masz gotowca. Zapisane w programi Microsft Word 2004.

satysfakcja84%

Wpływ elektryczności na człowieka.

Większości ludzi żyjących w początkach XXI wieku wydaje się, że elektryczność była “od zawsze”. I faktycznie była, chociażby w postaci wyładowań elektrycznych podczas burzy. Tales z Miletu w 550 r p.n.e. zauważył, że potarty bursztyn przyciąga...

satysfakcja72%

Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np....

satysfakcja83%

Ferromagnetyzm

„Ferromagnetyzm to zespół właściwości magnetycznych ciał krystalicznych będących skutkiem istnienia oddziaływania porządkującego równoległe elementarne momenty magnetyczne w temperaturach mniejszych od temperatury Curie. Jest jedną z...

satysfakcja75%

Podstawy łączności radiowej

Radio- środek masowego przekazu, rozpowszechnia audycje adresowane do różnorodnego i nieograniczonego kręgu radiosłuchaczy, odbierane przez odbiorniki radiowe. Pierwsza publiczna audycja radiowa została nadana VII 1914 w Belgii. W czasie I wojny...