profil

Chemia

(2030)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

40 online
satysfakcjab/d

Układ okresowy z uwzględnieniem wartościowości i elektroujemności

Układ okresowy z uwzględnieniem wartościowości i elektroujemności  w załączniku.

satysfakcja88%

Kwaśne opady-prezentacja

Jak chcesz to kopiować to skopiuj wszystkie slajdy do nowej prezentacji bo są Prawa Zastrzeżone i zabezpieczenia (w właściwościach są moje dane).

satysfakcjab/d

Substancje

Rozejrzymy sie dokola. My sami, wszystko, co nas otacza - przyroda zywa i martwa, wszystko, co stworzyly rece czlowieka - sklada sie z substancji. Przypomnijcie sobie z kursu fizyki, na czym polega roznica miedzy substancja a cialem. Oto dwa rozne...

satysfakcja89%

Wodorotlenki : NaOH , KOH , Ca(HO)2

Wodorotlenek sodu : NaOH reakcja chemiczna : Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2 (g) / * 2 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2 (g) właściwości : - ciało stałe - biała barwa - bezwonny - dobrze rozpuszcza się w wodzie (wydziela przy tym...

satysfakcja94%

Kwasy- powtórzenie najważniejszych wiadomości

Kwasy - najważniejsze wiadomości z klasy drugiej gimnazjum :) 1.Co to są kwasy? - kwasy to związki zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej. 2. Z czego złożona jest reszta kwasowa? -reszta kwasowa zawiera pierwiastek kwasotwórczy...

satysfakcja100%

Budowa atomu i elementy mechaniki kwantowej

Poglądy historyczne na budowę atomu: a) teoria żywiołów w starożytności (zakładała ona wzajemne oddziaływanie czterech żywiołów – ognia, powietrza, wody i ziemi), czyli pierwiastków materii. Każdy z nich miał dwie charakterystyczne cechy – był...

satysfakcjab/d

Piewiastki i ich charakterystyka

Wł.fizyczne:sód i potas:srebrzystobiałe metale,mała gęstosc,miękkie,niska temp. topnienia, przewodza prad el. i ciepło. Doświadczenie:Reakcja sodu z woda: Kawałek sodu wrzucony do wody przybiera kształt kulisty i pływa po jej powierzchni.Reakcja...

satysfakcja100%

Reguła przekory Le Chateliera-Brauna

TREŚĆ REGUŁY : Jeżeli na układ znajdujący się w stanie równowagi podziałamy bodźcem z zewnątrz (zmienimy temperaturę, ciśnienie, stężenia reagentów), to w układzie tym zajdą procesy dążące do tego, by zaburzona równowaga została przywrócona....

satysfakcja70%

Alkany i alkeny - najważniejsze reakcje

UWAGA! Dokładny rozpis reakcji - w załączniku ALKANY - otrzymywanie: 1) Addycja wodoru do alkanów/alkenów - np.: C2H4 + H2 ---Pt---> C2H6 2) Reakcja Wurtza 2 C2H5Cl + 2 Na -----> C4H10 + 2 NaCl 3) Dekarboksylacja soli...